Ett 100 år gammalt recept

Naturen har förmågan att läka sig själv. Då granen blir skadad, botar kådan området och granen läks.

I Finland har kåda redan i hundratals år används för att sköta huden. PIHQA-salvan tillverkas idag likadant som för hundra år sedan, då receptet uppfanns.

Kådan plockas för hand, utan att skada träden. Största delen av kådan plockas direkt från våra skogar, men låv från skogsägarna.

Pihqa tillverkas i Tusby. Tillverkningen samt marknadsföringen sker av finska Karelia Arktic Ab.